Политически консултации между външните министерства на Р България и на Р Хърватия

На 26 март в Министерство на външните работи се проведоха политически консултации между Република Хърватия и Република България.

Хърватската делегация бе водена от д-р Давор Божинович, държавен секретар по политическите въпроси в хърватското външно министерство. От българска страна разговорите водиха заместник-министър Константин Димитров и заместник-министър Милен Люцканов.

Двете делегации обсъдиха широк кръг от въпроси, свързани с европейската интеграция, дневния ред на НАТО, с ООН и сътрудничеството в други многостранни формати, в това число регионални. Със задоволство бяха констатирани сходните виждания на двете страни и възможностите за сътрудничество по редица въпроси.

Хърватската страна информира за предприеманите от нея стъпки в хода на присъединяването й към ЕС. Българската страна потвърди своята искрена подкрепа за скорошното приключване на процеса на европейска интеграция на Република Хърватия.