Политическата и стратегическата обстановка през 2006 г.

Продължилата повече от половин век Студена война свърши. Русия има нова ориентация, а бившите комунистически държави се присъединиха почти едновременно към НАТО и ЕС. Европейският континент се обединява мирно и европейските страни си сътрудничат в борбата срещу международната престъпност, трафика на хора, нелегалната имиграция и прането на пари.

Разширеният ЕС изгради партньорски структури със съседните си държави, някои от които в средносрочен план предвиждат да се присъединят към Европейския съюз.

Съединените американски щати приемат, че за военни действия, в които те не участват, Европа може да използва частично логистичния капацитет на НАТО в сферата на разузнаването, комуникациите, командните му и транспортни възможности.

Терористичните удари, които оставиха дълбок белег върху целия свят — атентатите от 11 септември 2001 г. в Ню Йорк и Вашингтон, взривовете в Мадрид през 2004 г. и Лондон през 2005 г., промениха из основи стратегическата обстановка.  Европейските страни трябва да работят много по-единно, за да разкриват информация, която би позволила да се пресекат действията на терористите и техните поддръжници. Сътрудничеството със САЩ и всички други държави, които поддържат демокрацията и човешките права, днес излиза извън рамката на  традиционните съюзи за отбрана.