Политиката в областта на електронните съобщения ще очертае тенденциите за развитието на сектора в следващите години

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува за обществено обсъждане проект на Политика в областта на електронните съобщения. Документът въвежда най-новите европейски изисквания в сектора.

Защитата и повишаването правата на потребителите е централен въпрос в документа. Политиката в тази област, цели да стимулира конкуренцията на пазара и да гарантира основните потребителски права. Документът ще даде възможност на потребителите да имат все по-голям избор между конкурентни доставчици и широк спектър от услуги. Специален акцент се поставя върху мерките свързани с осигуряването на равнопоставен достъп до електронни съобщителни услуги на потребители с увреждания. Насърчава се и осигуряването на крайни устройства, предлагащи необходимите услуги и функции за предоставяне на електронни съобщителни услуги на хора с увреждания.

Потребителите ще получават повече информация, която ще им позволи  ясно разбиране на условията, при които те ще ползват услугите.