Позиция на МФВС във връзка с пресконференция на БНФВТ

Проверка на МФВС показа, че в Софийски градски съд са постъпили две молби за прекратяване на Българска национална федерация по вдигане на тежести като юридическо лице с нестопанска цел заради нарушения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Едната е от клуб “Херкулес”, а другата от Българска федерация вдигане на тежести. До произнасянето на СГС по тези две молби БНФВТ не може да се регистрира в Министерство на правосъдието и не изпълнява изискванията за кандидатстване за лиценз.           Невярно е твърдението, че министърът на спорта е оттеглил заповедта, с която отказва подновяване лицензията на досега действащата Българска федерация вдигане на тежести. Оттеглено е само предварителното разпореждане по тази заповед. Както нееднократно сме обяснявали, това са два различни правни казуса. Заповедта за отказ за подновяване лиценза на БФВТ остава в сила, но в момента се обжалва и до решението на съда, досега действащата централа продължава да има лиценз.

Въпреки детайлното описване на ситуацията и разнобоя в българските щанги пред Международната федерация по вдигане на тежести, оттам решиха да поверят на София домакинството на световното първенство за юноши. В тази ситуация при влизане на сила на предварителното разпореждане на заповедта за отказ за подновяване на лиценза на БФВТ и невъзможността на БНФВТ да кандидатства за такъв, в България няма да има кой да проведе вече поверения ни шампионат.

Въпреки многократните твърдения на представителите на вдигането на тежести в България, че се борят за спасяването на този спорт у нас, действията им говорят за коренно различни намерения.

Колкото до факта, че министър Свилен Нейков е приел да бъде почетен председател на организационния комитет на световното първенство за юноши, то няма нищо по-нормално от това, когато България домакинства подобен форум, водещият човек в спорт да окаже подкрепа на организаторите. Независимо дали те се крият зад абривиатурата БФВТ или БНФВТ.

Министър Нейков нееднократно е приемал представителите на новата централа в кабинета си, но не среща разбиране и креативност в разговорите си с тях. Именно по тази причина смятаме, че срещите с тях вече стават безпредметни.

Нееднократно сме заявявали, че МФВС действа според законите на Република България и колкото и да е неприятно това на някого, към дадения момент ситуацията е такава – до решение на съда по обжалването отказа за подновяване лицензията на БФВТ, досегашната централа има лиценз. БНФВТ пък не може да кандидатства за такъв, тъй като няма регистрация в Министерство на правосъдието.