Позиция на министър Найденов за промяната в ръководството на „Агролеспроект” ЕООД

Във връзка с организираната днес пресконференция относно промяната в ръководството на „Агролеспроект” ЕООД, министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов изразява следното становище, с което са запознати и протестиращите:

1.    В МЗХ не е обсъждан и не е приеман план за преобразуване или приватизация на „Агролеспроект” ЕООД, който да засяга правата на работещите в предприятието.
2.    Приемаме направените оценки за ролята и значението на предприятието в системата на МЗХ, като специализирана търговско-правна структура в горския сектор.
3.    Загрижеността за развитието на предприятието ще бъде обект на обсъждане в процеса на приемане на следващия „бизнес план” на дружеството, който ръководството задължително трябва да представи.
4.    МЗХ като Принципал  на търговското дружество, не намира за необходимо да коментира оценките направени за мениджмънта на предприятието, тъй като това е право и отговорност на Министъра.
5.    Общ е стремежът кадровия потенциал на предприятието да бъде използван по най-добрия начин, с цел запазване конкурентоспособността на дружеството.
6.    Предлагаме на колектива всички въпроси, свързани с упражняване на правата им като работници да се решават с разговори в рамките на търговското предприятие и неговото легитимно ръководство.

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов информира, че при първа възможност ще проведе среща с протестиращите.