Позицията на министерство на културата по повад протест на артисти от старозагорската опера

По закон министърът на културата като принципал е длъжен да проведе конкурс за длъжността директор на Старозагорската опера. Конкурсът се проведе на 24 март 2010 г. и на него се явиха 7 кандидати. Комисията, на която министърът със заповед е делегирал права за провеждане на конкурса, класира кандидатите, като оценява тяхната концепция и резултатите от събеседването.
Неприемливо е представители на колектива на Старозагорската опера да „кадруват” по този начин. Проблемът с назначаването на директора на операта не е синдикален въпрос. В задълженията на трупата влиза изискването да правят добри представления, да пълнят залата с публика, да реализират приходи от билети и с изкуството си да утвърждават авторитета на този културен институт. В задълженията на Министерството на културата влиза осигуряването на заплати и издръжката на 188-членния колектив на Старозагорската опера. Министерството на културата осигурява близо 2 милиона лева годишно за тази цел. Собствените приходи на Старозагорската опера са само 3, 48 на сто от тази сума.