Подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Корея

prezidentНа 27 октомври 2009 г. в гр. Сеул, в рамките на държавното посещение на президента на Република България, господин Георги Първанов в Република Корея, се състоя церемония по подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Корея за обмен и защита на класифицирана военна информация.

Споразумението е резултат на преки консултации между експерти от българска и корейска страна, които се проведоха през месец ноември 2008 г. в Сеул. От българска страна в преговорите взеха участие представители от Държавната комисия по сигурността на информацията и от Държавна агенция “Национална сигурност”.

Споразумението установява правната рамка на сътрудничеството между двете държави в областта на защитата на класифицираната информация с военен характер и създава условия за ефективно взаимодействие между тях в различни сфери на обществения живот, като гарантира ефективна защита на обменяната класифицирана информация.

Споразумението е одобрено с Решение № 13 от 2 април 2009 година на Министерски съвет на Република България.
За Правителството на Република България Споразумението бе подписано от госпожа Цвета Маркова – председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а за Правителството на Република Корея – министър Ю Мюн-хуан.