Подмяната на мнението и желанието на клиента с това на собственика на малкия и средния бизнес

Много често собствениците на малък бизнес имат поведение, което трудно може да бъде описано като пазарно. То се изразява в няколко основни направления, които могат да бъдат onucaни кaтo:

• основавайки се върху постигането на определени успехи – постигането на  доходи, собствениците на бизнеса не се интересуват, какво ще бъде отношението на клиентите към предлагания продукт, а се основават върху обстоятелството, че примерно този продукт се е продавал добре и досега. И на тази основа не е необходимо да се променя или усъвършенства даденият продукт или услуга;

•           собствениците на бизнеса изповядват тезата, че не е необходимо да се ин­вестират средства в проучване на потребителското мнение, защото предва­рително се знаят отговорите;

•           собствениците на бизнеса са толкова влюбени в себе си (егоцентрична греш­ка), че не могат да повярват, че това което те харесват (и произвеждат) не би се харесало и на клиентите им.

Резултатите от подобни грешки са примерно закупените готови жилища, моделирани и обзаведени от предприемача, без съобразяване с конкретните изисквания на купувачите, в резултат на което след влизането на новите собственици се извършва тотален ремонт.