Подготвят сдружение на общините, които ще депонират отпадъци на сметището

Кметът на община Шумен Красимир Костов и неговият заместник по строителство и екология инж. Иван Йонков проведоха работна среща с кметове и представители на осемте общини от областта, които ще депонират отпадъци на регионалното депо в Шумен. По време на срещата бе обсъден вариант на споразумение и проектодоговор. Документът регламентира ангажиментите на общините и инвестициите в депото за изграждане на втора клетка. Ще бъде изготвена регионална програма за управление на отпадъците, по която новото сдружение ще работи.

Държавата е  предвидила субсидия в размер на 3,5 млн. лв. за изграждането на втора клетка на депото, но строителството не може да започне, докато не бъде учредено сдружението между общините, които ще депонират там.

Изчислената прогнозна  цена на тон отпадък е 25,57 лв. с  ДДС. Две трети от преките разходи  ще бъдат поети от община Шумен, а  една трета ще плащат останалите 7 общини. От останалите разходи община Шумен поема 50 %, другите 50 % ще бъдат поделени между общините, членове на сдружението.

Кметове на отдалечените от Шумен общини изразиха становище, че разстоянията до депото са големи и това ще оскъпи услугата. Красимир Костов коментира, че в следващата година държавата вероятно ще трябва да подпомогне отдалечените от регионалните сметища общини. Според Иван Йонков проблем е и получаващото се двойно облагане с ДДС, поради което община Шумен е отправила питане до МОСВ как то да бъде избегнато. Част от кметовете поискаха неустойката да бъде намалена от 1 % на 0,1 %.

Присъстващите на срещата по същество приеха документа. Направените предложения ще бъдат  вписани в проектодоговора, който  предстои през следващата седмица да бъде подписан./DarikNews/