Поведение и нагласа на собственика, при което той се опитва да върши всичко сам

Много често собствениците на малък бизнес, водени от най-различни подбуди и ограничения, изпадат в подобно състояние, в което се опитват:

– да създадат сами новото изделие,

– да организират сами неговото производство,

– да продават сами готовата продукция,

– да се снабдяват сами с материали и пр.

Такъв етап наистина съществува в развитието на новата дейност (в първоначалния етап на оцеляването), когато новият собственик на малък бизнес трябва да бъде максимално рационален и икономичен. Това обаче не трябва да става за сметка на времето за достигане на новия продукт до пазара, за тьрсенето на нови клиенти, т.е. за разширяването на дейносгга.

Новият собственик на малък бизнес трябва внимателно да следи за критичния момент, в който развитието на дейността изисква наемането на специализиран персонал. В противен случай бездействието по повод необходимото разширение става спирачка за развитието на новата дейност.

Последиците обикновено се изразяват в изпреварване от страна на конкурентите (които имат по-големи производствени мощности и по-бързо излизат с новuя продукт на пазара). Това практически отнема преимуществото на новuя предприемач като първи нa пазара.

Вследствие на това в повечето случаи новuят собственик на бизнес се превръща в дребен производител (занаятчия), произвеждащ единични бройки за продължителен период с ниски доходи. Такива собственици на малък бизнес имат много добри пазарни продукти (идеи), но им липсва предприемаческия подход към развитието на новата дейност и оценка за необходимостта от точната и навременна промяна във фирмата (дейността).