Площад Бански

Площадът е едно от най-старите и важни в градоустройствено отношение места в центъра на София. В неговото изграждане присъстват важни за историческото развитие на града паметници на културата като джамията “Баня Баши” , Централна минерална баня и Централни хали. Там се намира и минералният извор на града, който е бил каптиран още през I в. и е служил на софиянци до 1912 г. Под площада се намират археологически останки от римския период на София. При реконструкцията на площада през 2004 г. беше възстановен красивия фонтан /дело на скулптора Г. Бакърджиев/ и историческото озеленяване. Едно от атракциите на площада е експонирането на малка средновековна турска баня в северозападния му край. Площад “Бански” има статут на историческа градина като паметник на културата.