Планетата Сатурн – “Лорд на Кармата”

Много астролози смятат, че Сатурн, често наричан “Лорд на Кармата”, представя основният кармичен проблем в живота на всеки индивид. Планетата Сатурн е получила названието “Лорд на Кармата” не защото е единствен елемент в картата, който символизира аспектът на личната карма, а защото положението и аспектите й показват къде ще срещнем нашите най-характерни и концентрирани изпитания, а също и къде най-често изпитваме болка и фрустрация. А понеже разпространената концепция за кармата е, че тя е негативна и трудна, изпитанията на Сатурн се смятат от мнозина за идентични с действието на “кармата”. Това, разбира се, е грубо опростяване, а също неправилна интерпретация на онова, което в действителност е кармата. Много по-точно би могло да се каже, че в рождената карта Сатурн (особено в съответствие с домовата му позиция и аспектите съвпад, квадратура и опозиция без изолация) показва къде е концентрирана нашата “трудна” карма. Тези проблематични аспекти на Сатурн показват кристализиращите се привични модели на мислене и действие, които възпрепятствуват протичането на творческата ни енергия и прилагат ефекта кърти, чисти, извозва без никакво затруднение на съзнанието. Такъв аспект може да покаже минало неправилно използуване на талант или сила, които сега трябва да дисциплинираме и пренасочим в конструктивни канали. Именно в тази област е необходима радикална корекция на нашия подход или позиция. Такъв аспект (и това в по-малка степен може да се отнася към квинконса, полуквадрата и полусекстила) поражда голяма енергия от своето вътрешно напрежение; и ние можем да използуваме тази енергия, за да развиваме по-голямо съзнание и творчество. Сатурн е планета на формата и структурата и често разбираме, че на планетата, която е в точен аспект със Сатурн трябва да придадем нова форма на къртенето и изразяването.

Но Сатурн не е единствен показател на препятствията в картата, с които трябва да се справяме в този живот. Почти всеки прекален акцент, съществен недостатък или особено напрегната конфигурация – независимо какви планети са въвлечени в нея – може да посочва важна потребност в растежа и развитието. Основното нещо, което трябва да се осъзнае е това, че животът е изпълнен със значения, че сме длъжни да се сблъскваме с тези разнообразни трудности по позитивна причина.