Планетата Плутон символизира измерение на живота

planeta plutonПовечето астролози са единодушни в това, че планетата Плутон символизира измерение на живота, което е така сложно и има толкова дълбоки източници, че аура от тайна окръжава значението на тази планета във всяка индивидуална рождена карта. От времето на нейното откриване (1930г.) са се правили много опити да се изясни значението й; но въпреки че астролозите могат да намерят много и различни значения, полезни за техните конкретни цели, и въпреки че са написани много статии за влиянието на Плутон върху “масовата карма” и монданните събития, аз не успях да намеря някакво обяснение за значението на тази планета за индивидуалния човек и неговия психологичен строеж, което бих могъл да сметна за пълно. Струва ми се, че винаги има нещо скрито относно Плутон, нещо неуловимо и трудно за създаване на концепции с обикновени логични термини. Всичко, свързано с Плутон е малко необикновено, малко ексцентрично и показателно за сферата на космична необятност, която плаши разумът. Това е вярно не само за астрологичната функция на тази планета, но също и за нейното движение.