Пещерата „Мумбва”

Пещерата „Мумбва” – това е пещера с останки от първобитни хора . Намира се в централната провинция на Зимбабве . Открита е през 1925г. В нея има слоеве от мезолита , неолита и ранната желязна епоха . Открити са следи от най-старото население , което е подобно на бушмените . Те са се занимавали с лов , събирачество и риболов . Намерени са каменни ножове , върхове на стрели и други . Има открити и оръдия на труда от желязната епоха .

Костните останки от жителите на Мумбва , съчетаващи следи от негри банту и бушмени / те имат известни монголоидни черти /, свидетелстват за започналите първи миграции на банту от централните към по-южните части на Африка .

Туризмът в страната се развива на базата на националните паркове и резервати . Годишно Зимбабве се посещава от 1870хил. туристи .