Петя Евтимова е новият заместник-министър на образованието,младежта и науката

По предложение на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов от днес, 27 януари 2010 г., със заповед на министър-председателя на Република България Бойко Борисов за заместник-министър на образованието, младежта и науката е назначена Петя Евтимова. Тя поема поста от Светлана Ломева.

Петя Евтимова ще отговаря за младежките политики, международната дейност и структурните фондове. Тя е дългогодишен служител във ведомството. До момента  е била началник на отдел „ Международно право” към дирекция „Правна” в Министерството на образованието, младежта и науката.

Основен мотив за нейното назначаване е натрупаният опит в областта, за която ще отговаря, и отличното познаване на европейското законодателство. С нейната компетенция ще се повиши капацитетът на екипа, с който трябва да се осъществи политиката на правителството в областта на образованието, младежта и науката и усвояването на средствата от Европейския съюз, необходими за извършване на реформата в сектора.

Петя Евтимова има дългогодишен опит в работата с европейските институции. Тя е представител на МОМН в Комитета по програма „Младежта в действие” на ЕК, в работна група „Признаване на резултатите от образованието” към Генерална дирекция „Образование и култура” на ЕК и е национално контактно лице по правните въпроси по Седма рамкова програма за наука на ЕС.

Петя Николова Евтимова е родена на 29 март 1968 г. в Каварна, област Добрич. Завършила е ЕГ „ Гео Милев”, гр. Добрич с английски език.  Магистър по право е от УНСС. Специализирала е европейско право в Института за международните организации в Рим. Владее английски и френски език. Омъжена е с едно дете.