Петима ученици бяха мениджъри за един ден в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

София Янкова от Дупница, Петър Василев от Търговище, Людмил Дошев от София, Латинка Трендафилова от Тетевен и Свилен Стефанов от Горна Оряховица се включиха в инициативата „Мениджър за един ден“ в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.  Те се запознаха с работата на заместник-министрите, някои специализирани дирекции и приемната за граждани, която действа във ведомството. МИЕТ участва за девета поредна година в една от най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България.

„Добре е да видя бъдещето си, ако продължа да се занимавам с икономика“ – така Петър Василев мотивира участието си в специализирания ден. Той определи престоя си във ведомството като „чудесна възможност да се запозная с работата на министерството и всички врати да са отворени за мен“.  „Любопитно ми беше да видя как стоят нещата отвътре“, допълни Людмил Дошев.

Всички младежи, посетили МИЕТ в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“, учат в специализирани гимназии, свързани с икономика, предприемачество, бизнес или банково дело. Те преминават през специален подбор, преди да бъдат избрани да посетят някое от ведомствата или компаниите, включили се в инициативата.

В „Мениджър за един ден“ участват както представители на държавни институции, така и утвърдени компании от различни сфери на бизнеса. Инициативата е в синхрон с образователната политика на ЕС за практическа насоченост на обучението и със стратегията на правителството за професионална реализация на образовани млади хора в страната.

През тази година в инициативата „Мениджър за един ден“ участваха 250 институции, организации и водещи български и международни компании. Те отвориха вратите си за над 1000 ученици от цялата страна. За един ден младежите бяха министри и зам.-министри в 8 министерства, кметове, съдии, бизнесмени, банкери, дипломати, ръководители на над 20 областни и общински администрации.