Периодизация на античната Философия

Олимпиади-историческо деление от Тимей-ІV-ІІІ век.

Първа олимпиада-776 г. пр.  Р.  Хр.

akmi-около 40 години

Според Солон нормалната продължителност на човешкия живот е равна на 70 години, които се делят на 10 периода. Някои от тях са:

4 период: от 21 до 28 г.-разцвет на физическите сили;

5 период: от 28 до 35 г.-време за встъпване в брак и раждане на деца;

6 период: от 35 до 42 г.-пълно развитие на умствените способности;

7 период:  от 42 до 49 г.-време за висш разцвет на ума и словото-zenit;      8 период: от 49 до 56 г.-запазва се постигнатото съсояние-умствено и физическо-status quo;

9 период: от 56 до 63 г.-започва постепенен упадък.