Пени акции (penny stocks)

Както показва самото име, това са акции, чиято цена се изчислява в пенсове. Под това название попадат акциите на Лондонската фондова борса с котировка под 1?. Обикновено толкова ниска стойност притежават дялове на компании с незадоволително финансово състояние. Тези акции имат силно спекулативен характер, тъй като крият много голям риск за инвеститора в случай, че фирмата не успее да се справи със затрудненията и фалира. Ако обаче компанията успее да се стабилизира, акциите й ще поскъпнат, от което ще спечелят инвеститорите. В САЩ в категорията на “пени акции” влизат книжа с котировка под 5$, а в някои случаи стойността на акция може да бъде и под 1$.