Партньорите в НСТС ще обсъдят утре проект на финален документ с мерки в подкрепа на фиска, бизнеса, заетостта и домакинствата

Утре, 30 март, правителството и социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще обсъдят проект на финален документ с мерки в подкрепа на фиска, бизнеса, заетостта и домакинствата. Очаква се проектът, който ще обедини в единен списък предложенията на правителството, работодателите и синдикатите, да бъде разгледан от кабинета на редовното му заседание тази седмица.

Участниците в днешното заседание на НСТС постигнаха съгласие по доминиращата част от предложенията, които са групирани в няколко раздела – мерки в подкрепа на фиска; мерки за ограничаване на публичните разходи и за възстановяване на финансовата дисциплина; за осигуряване на допълнителен финансов ресурс; за подкрепа на доходите на домакинствата и вътрешното потребление; за пазара на труда; в подкрепа на бизнеса, както и мерки, засягащи социално-осигурителните системи.