Парменид Елейски /515-460г.пр.Р.Хр./

1.Биография-роден в Елея, в знатен род, Страбон, Парменид-законодател; Плутарх; ученик на Ксенофан и Аминий; в диалога „Теетет”-среща със Сократ в Атина; философска поема „За единосъщното” и „За природата”, запазено до Симплиций /6 век/; „За природата”-съдържание, пролог-І-ва част е запазена и ІІ-ра част е запазена. Писал е в стихове. Пролог-колесница-откровение, богинята Дики-най-ранният паметник за философска дедукция.

Два кардинални въпроса-

І.битие-небитие;

ІІ.отншение-битие-мислене.

Свойства на единното битие:

1.не е възникнало.

2.не е подложено на гибел.

3.целокупно е /не е съставено от различни части/.

4.еднородно-в смисъл на неговата единственост.

5.неподвижно.

6.завършено, съвършено-кръгла сфера.

ІІІ.Небитие.

Мисълта и нейният предмет е едно и също и е равно на мисълта и онова, което е мислено.

Натурфилософия-Философия

мнение-истина

измамен свят-истинен свят

битие и небитие-битие

дуализъм-моноизъм

време-вечност

изменчивост-неизменност

подвижност-неподвижност

генетичност-субстанциалност

множество-единство

сетивно познание-рационално познание.