Парламентът избра Христина Митрева за управител на НОИ

Народното събрание избра на заседанието си на 5 март 2010 г. Христина Митрева за управител на НОИ с мандат до 21 май 2013 г. Христина Митрева до момента беше заместник-министър на труда и социалната политика. Преди това е работила като главен директор на дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране на НОИ. Миналата седмица досегашният управител на осигурителния институт Сотир Ушев подаде оставка.

Христина Митрева посочи, че ще работи за подобряване на комуникацията и координацията на всички нива в системата и повишаване на прозрачността в работата на държавното обществено осигуряване. Сред приоритетите й ще бъдат мерки и политики за по-добра финансова устойчивост на осигурителната система, намаляване на финансовата зависимост от републиканския бюджет, подобряване на събираемостта на осигурителните приходи, повече възможности за предоставяне на електронни услуги.

Парламентът прие на второ четене законопроект, който предвижда да бъде закрит Социалноинвестиционният фонд /създаден през 2001 г./ като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда. В него се уреждат и процедурите по ликвидацията на фонда. Прекратяват се пълномощията на изпълнителния директор и на членовете на Управителния съвет.

Предвижда се активите, пасивите, архивът, както и дейностите, свързани със Заемното споразумение  /Проект за социално включване / между България и Международната банка за възстановяване и развитие/МБВР/, да преминат към социалното министерство. Специална  комисия, назначена от Министерския съвет, ще извърши ликвидацията на Социалноинвестиционния фонд, а министърът на труда, три месеца след влизане на закона в сила, трябва да уреди правоотношенията, свързани със закриването му. Предлага се към МСТП  да  бъде обособено звено с оглед на изпълнение на ангажиментите по Проекта за социално включване.

Народните представители приеха окончателно на второ четене промените в Закона за контрола върху наркотичните вещества.

Във времето за парламентарен контрол министър-председателят на Република България Бойко Борисов отговори на питане на народните представители Яне Янев и Димитър Колев относно политиката на правителството за изпълнение на мерките, приети от Консултативния съвет за национална сигурност на 14.9.2009 г. в областта на европейското финансиране и на питане на народните представители Яне Янев и Тодор Великов относно цялостната кадрова политика на правителството, свързана с налагане на лустрационни ограничения.

Заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков отговори на въпрос на народните представители Анна Янева и Румен Такоров относно незаконен внос на цигари „Виктори“ на Пристанище Варна, на питане на народния представител Пламен Орешарски относно финансовата политика на правителството, на въпрос на народния представител Корнелия Нинова относно контрабандата на цигари, на въпрос на народния представител Михаил Миков относно изпълнение на бюджета и на въпрос на народните представители Пламен Орешарски и Пенко Атанасов относно липсата на реакция от страна на НАП на съдебно решение на ВАС.

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов отговори на въпрос на народния представител Цветан Костов относно предвиждане за размера на безработицата през 2010 г., на въпрос на народния представител Драгомир Стойнев относно финансиране на общински проекти по линия на Социално-инвестиционния фонд, на питане от нардните представители Яне Янев и Тодор Великов относно стратегията на Министерството на труда и социалната политика за справяне с безработицата и на въпрос на народния представител Петър Мутафчиев относно бъдещето на Дневен център за деца с увреждания – гр. Асеновград.

Министърът на отбраната Аню Ангелов отговори на въпрос на народния представител Кирчо Димитров относно разпореждане с военни имоти през управленския мандат на тройната коалиция и на въпрос на народния представител Димитър Карбов относно отделяне на средства за аварийно спасяване на паметник на културата от национално значение.

Министърът на правосъдието Маргарита Попова отговори на въпрос на народните представители Кристияна Петрова и Дарин Матов относно магазин за продажба на имущество на длъжници, собственост на частните съдебни изпълнители, на питане на народните представители Яне Янев и Кристияна Петрова относно изпълнението от Министерството на правосъдието на решението на Консултативния съвет по национална сигурност от 14.9.2009 г. относно съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност и на питане на народния представител Яне Янев относно реформата в съдебната система.