Пантерка

Amanita pantherina юни — септември
Силно отровна гъба. Расте по покрайнините на горите и храсталаците.
И тя, както всички мухоморки, израства от една торбичка, която се раз­пуква и от нея излиза гъбичката. Шапката отначало е кълбовидна, после из­правена и осеяна с малки белезникави парцалчета. Ръбът й на края е набраз­ден, а цветът променлив. В млада възраст е като мляко с какао, после става по-кафява до тъмнокафява и често осеяна със сребрист прашец отгоре. Ме­сото е бяло и при разчупване не си променя цвета. Пластинките също са бели. Пънчето е нежно, бледожълто, с малко пръстенче горе. Долу то вместо торбичка има няколко пръстеновидни гъбички над луковичното надебеляване.