Пандемия от грип А(H1N1) 2009: трябва да осигурим готовността на Европа – Андрула Василиу

ah_1_n1„Миналия април в света се появи нов вирус, известен като пандемичен грипен вирус А(H1N1) 2009. Благодарение на години подготовка в рамките на Европейския съюз разполагахме със системи и структури за надзор и координация, чрез които да реагираме на този вирус.

За момента последствията от A(H1N1) в Европа са подобни на тези от сезонен грип и обикновените хигиенни мерки са важна стратегия за предпазване. Ние обаче не знаем как ще се развие вирусът в бъдеще. Не искаме да създаваме напрежение или паника, но в същото време трябва да продължим надзора и да информираме властите и обществеността за евентуална втора вълна. Затова трябва да продължаваме да правим всичко, което е по силите ни, за да се борим с този вирус и да сме бдителни и подготвени. Съвместната работа по разработване и разрешаване на безопасни ваксини е част от тази готовност.

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията, основан през 2005 г., се занимава с надзор и предоставя на ЕС експертен опит и научни съвети за борба с пандемията. Европейската комисия продължава да координира усилията и да се грижи за редовните контакти в рамките на Съюза и с нашите международни партньори като СЗО.

На 15 септември 2009 г. Европейската комисия прие стратегия относно пандемията от грип A(H1N1) 2009 – в нея са изложени важни приоритети в областта на общественото здравеопазване и действия, които ЕС трябва да предприеме за борба с пандемията. Това включва насочване на вниманието към свързани с епидемията въпроси като икономическите и социалните последици от нея. Освен това, по искане на здравните министри в ЕС бяха одобрени пет съпътстващи документа относно стратегия за ваксинация, регулаторен процес, съвместно възлагане на поръчки, информиране на обществеността и подкрепа за трети страни. Тези доклади ще послужат за основа на дискусиите по време на извънредната среща на министрите на здравеопазването в Люксембург на 12 октомври.“

Андрула Василиу, Европейски комисар по здравеопазването