Пазар на браузъри

Много е трудно да се каже дали някой браузър е по-добър или по-пред-почитан от другите. Съществуват различни статистики, показващи преимущество на един или друг браузър. Все пак най-общо може да каже, че потребителите на много операционни системи предпочитат Internet Explorer, а използващите Linux(UNIX) – Netscape Navigator). Същото може да се каже и за сайтовете, посветени на определени теми. Все пак, около 90% от web потребителите използват споменатите по-горе браузъри. Въпреки това, не бива да се основава бизнеса на предположението, че посетителите ще са с точно определен браузър. Вашата информация трябва да е представена по начин, четим от всеки браузър. При web приложенията положението е по-различно. Там за да поддържате всеки браузър е необходимо допълнително програмиране.