ОЩЕ 6 ДЕЦА ЩЕ СЕ ЛЕКУВАТ В ЧУЖБИНА

lek15 молби за лечение бяха одобрени  на редовното заседание на Център „Фонд за лечение на деца” и ще бъдат финансирани със средства на Фонда.5 деца ще заминат за лечение в различни болници в Германия и Франция, а друго дете ще замине за консултация и евентуално лечение в гр. Цюрих, Швейцария.  Фондът одобри отпускането на средства и за още 3 деца, с което да бъде доплатено вече започналото им лечение в чужбина, тъй като е надвишило първоначално гласуваната сума. За две деца ще се търси донор в Световната донорска банка за осъществяването на костномозъчна трансплантация. Самата трансплантация ще се осъществи в България. Други  три  деца ще получат средства, с които ще бъдат подпомогнато  лечението им в България, съгласно Правилника за дейност на Център ”ФЛД”.   Фондът реши да отпусне финансови  средства за поемане разходите на водещ чуждестранен  специалист, който ще участва в  лечението на едно дете в България.  В изпълнение на предишно решение на Фонда  известният германски детски кардиохирург проф. Герардус Бенинк извърши операции на деца със сърдечно-съдови заболявания. Операциите са извършени в ІІІ-та кардиологична болница като Фондът поема разходите на гостуващия  специалист.

С одобрените днес молби  броят на децата, изпратени  през 2009 г. за лечение в чужбина, вече е 67, а 41 деца продължават своето лечение. За целта Фондът е изразходвал около 3 милиона и 800 хиляди лева.