Официална позиция на изпълнителна агенция “Национален филмов център”

По повод дискусията относно проекта за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия № 054-01-6, внесен в Народното събрание на 27. 01.2010 г., днес Националният филмов център изпрати в Министерството на културата официалното становище на изпълнителна агенция „Национален филмов център”, внесено и в Комисията по културата, гражданското общество и медиите към Народно събрание на Република България.

В официалното становище на Изпълнителна агенция „Национален филмов център”, подписано от изпълнителния директор Александър Донев, се казва:

„Считам поредицата изявления и публикации на някои български кинематографисти през последните дни за прибързани, подменящи същността на предлаганите промени и допълнения, а в някои оценки присъстват откровено спекулативни твърдения.
По същество законопроектът третира частните инвестиции в областта на българската филмова индустрия и създаването на механизъм за тяхното запазване и увеличаване. Неговите принципи не създават нова форма за директно финансово подпомагане за сметка на бюджета, а възможност за привличане на средства, които досега са отивали в други държави на ЕС или извън него.
В същото време лицата, които получават подпомагане по досега действащите текстове на Законите за филмовата индустрия, не могат да се възползват от предлаганото ново законодателство. Най-облагодетелствани от измененията в Закона за филмовата индустрия ще бъдат наред с инвеститорите, така също всички български граждани и фирми, ангажирани на различни позиции в български филмови продукции, финансирани извън системата на досегашното държавно подпомагане.
Законопроектът възлага нови и по-големи отговорности на изпълнителна агенция „Национален филмов център” за контрол и събиране на информация относно българската филмова индустрия. В същото време създава условия за активно сътрудничество на НФЦ с Националната агенция за приходите.
В законопроекта и наредбата, свързана с него, стоят поредица отворени въпроси, но те имат нужда от обсъждане на алтернативи и приемане на най-добрите варианти за българската икономика и за националната филмова индустрия.
От неприемането на законопроекта ще загуби държавният бюджет, а в по-далечна перспектива и много повече, отколкото е губил досега заради липсата на подобна система. Сходни мерки за стимулиране на инвестициите планира почти всяка страна в Източна Европа. Ако те не бъдат въведени у нас, независимо от всички други благоприятни условия, които предлагаме, частните пари за филмопроизводство ще предпочетат други страни и ще избягват България.
Но в крайна сметка от неприемането на законопроекта най-много ще загубят хората, които изкарват препитанието си с работа в киното. А повече от всички ще загуби българската филмова общност, която за пореден път ще пропусне да се обедини за постигането на по-високи цели от частните и лично-творчески интереси на група свои представители”.