ОТ 23 НОЕМВРИ СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”

Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013
Проект „Повишаване квалификацията на преподавателите
във висшите училища“
Министерство на образованието, младежта и науката
Дирекция „Политика във висшето образование“

отправя покана към преподавателите от акредитираните висши училища в страната да се включат в предстоящите чуждоезикови обучения за преподаватели по английски, немски или френски език:
? специализирани курсове за усвояване на професионална терминология
на чужд език за преподаватели с чуждоезикови умения на средно ниво (януари – февруари 2010 г.)
? интензивни курсове за усъвършенстване на чуждоезиковите умения с
цел изработване на учебни планове и програми и научноизследователска дейност на чужд език – за преподаватели с чуждоезикови умения, ниво напреднали (април 2010 г.)

В обученията могат да се включат преподаватели по всички дисциплини, с изключение на тези по чужди езици. Кандидатите следва до 31.12.2009 да попълнят онлайн формуляр, публикуван на страницата на проекта www.unitraining.bg .

Критерии за избор на участниците:
? Владеене на чуждия език на ниво В1 за специализираните обучения и С1 за интензивните;
? Мотивация   за   повишаване   качеството   на   преподаване   и   практическо приложение на придобитите знания и умения;
? Служебна   бележка   от   висшето   училище,   подкрепяща   участието   на преподавателя.
Всички одобрени по документи кандидати ще преминат през входен тест по езика. В обучението ще бъдат включени само успешно издържалите теста кандидати. Обучението се осъществява със средства по проект „Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища“ и е изцяло безплатно за участниците. За повече информация посетете www.unitraining.bg и информационните дни в страната или ни пишете на info@unitraining.bg.