От 22 март стартира кандидатстването по проект „Студентски стипендии и награди“

На 22.03.2010 г. Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията за кандидатстване за стипендии и награди за летния семестър на учебната 2009/2010 г. по проект „ Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

В срок от 22.03.2010 до 15.04.2010 г. студентите ще имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg . Крайната дата за подаване на документите за стипендии и награди на хартиен носител във висшите училища е 16.04.2010 г. Подробни разяснения ще намерите в рубриката „Онлайн кандидатстване”.

След верифициране на подадените от студентите данни, включително и декларирания успех, ще бъде извършено класиране и ще започне изплащането на стипендиите.