От 19 декември отпадат визите за гражданите на Македония, Сърбия и Черна гора

визиОт 19 декември т.г. отпадат визовите изисквания за гражданите на Република Македония, Сърбия и Черна гора. Отпадането на изискванията за полагане на визи ще се прилага само за гражданите на трите държави, които притежават валидни паспорти с биометрични данни. Те ще имат право на престой до 90 дни в рамките на 6 месеца, считано от датата на първото влизане.

Притежателите на паспорти от стария тип няма да бъдат освободени от изискването за полагане на визи и за тях ще продължи издаването на краткосрочни визи по досегашния ред.

Освобождаването от визов режим не важи за притежателите на сръбски паспорти, издадени от сръбския Координационен отдел.

Задължението за притежаване на дългосрочни визи се запазва. Процедурите по издаването им при условията на националното законодателство остават непроменени.