От 18 до 20 март 2010 г. на посещение у нас по покана на министър В. Рашидов ще бъде министъра на културата на Черна гора Бранислав Мичунович

От 18 до 20 март 2010 г. на посещение у нас по покана на министъра на културата Вежди Рашидов ще бъде министърът на културата на Черна гора Бранислав Мичунович.
По време на посещението на черногорския министър ще бъде подписана Програма между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Черна гора за сътрудничество в областта на културата за периода 2010 – 2012 г. Програмата ще регламентира възможностите за сътрудничество между двете страни в областта на театъра, литературата, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, киното, музиката и танца, опазване на историческото и културното наследство, защитата на авторските права и предотвратяване на незаконния износ, внос и трансфер на културни ценности.
В състава на делегацията, водена от министъра на културата на Черна гора Бранислав Мичунович, са Даница Богоевиц – началник на кабинета, Даница Николич – съветник по „Връзки с обществеността”, Павле Пейович – главен мениджър на Националния музей, Жарко Миркович – главен мениджър на Черногорския музикален център и Едуар Милер – артистичен директор на Националния театър на Черна гора.