От какво да се пазим в Е-бизнеса?

Заедно с всички други улеснения, които Мрежата създава за клиентите, може би най-голямото улеснение тя създава за киберизмамниците. Още повече, както практиката показва, че те съвсем не са изчезващ вид от кибер-пространството. Напротив, по много от признаците личи, че в Мрежата се оформя един бизнес, а именно спекулация с доверието на клиентите на Мрежата с цел извли­чане на незаработени печалби. Какво представляват интернет-измамите. Те неп­рекъснато търпят развитие, което е присъщо на всички иновации. Някои от най­-често срещаните измами могат да бъдат дефинирани като:

– предлагане на договор за доставка на стока или изпълнение на услуга с

предварителна нагласа те да не бьдат изпълнени;

– предоставяне на оферти, информации и анализи с невярно съдържание с цел подвеждане на определени заинтересовани клиенти;

– възможностите, предоставени от Мрежата, за достъп до номера на чужди сметки, финансови файлове, секретна информация, банкови и фирмени тайни и пр.;

– създаването на фалшиви сайтове, които след натрупването на определен брой поръчки се закриват, а получените суми за извършване на съответната услуга се прибират от собственика на сайта. Най-често срещана е тази измама при виртуалните галерии, предложения за намиране на работа и пр.

Приложените данни разкриват следната картина за 2001 година за 10-те най-често срещани интернет-измами в Е-бизнеса:

78 %    при       участие в on-lіne аукциони
10 %    при       общи тьрговски продажби;
3 %      при       услуги за достъп до Интернет;
3 %      при       оферти за работа у дома;
2 %      при       оферти за заеми;
1 %      при       покупката на компютърен софтуер и хардуер;
1 %      при       нигерийски оферти и пирамиди;
1 %      при       информация и услуги в порно сайтове;
5 %      при       оферти за кредитни карти;
1 %      при       пътувания и ваканции.

Вследствие на всички тези проблеми Мрежата непрекъснато се развива, като създава онези противодействия, които я правят по-сигурна, по-привлекателна и в крайна сметка място, в което реално могат да се осъществят идеите и амбициите на много нови предприемачи.