Отношения между Европейския съюз и средиземноморските държави

Поради географската близост, историческите и културни връзки, както и настоящите и бъдещите миграционни потоци, страните по южните брегове на Средиземно море са партньори от първостепенно значение за ЕС. Затова и Съюзът по традиция избира да следва политика на регионална интеграция.

През ноември 1995 г. ЕС постави основите на ново евро-средиземноморско сътрудничество на конференцията в Барселона, на която присъстваха представители на всички държави-членки на ЕС и на средиземноморските страни. Тази конференция даде възможност да бъдат очертани основните задачи на новото сътрудничество, включващи:

политически диалог между участващите държави и партньорство за сигурност, основано по-специално на механизми за контрол на оръжията и мирно уреждане на конфликти;
придвижване напред на икономическите и търговските отношения между двата региона — ключът е в създаването на евро-средиземноморска зона за свободна търговия до 2010 г;
сътрудничество в социалната и културната сфера.

ЕС осигурява финансова помощ в размер на 5,3 млрд. еуро на средиземноморските страни в периода 2000—2006 г. За бюджетния период 2007—2013 г. инструментът за европейско съседство и партньорство (ИЕСП) наследява и същевременно обединява в едно по-рано отделно съществувалите програми за подкрепа на средиземноморските страни и останалите съседни страни от бившия Съветски съюз.