Откриват 240 000 нови работни места

pari3София /КРОСС/ 240 000 нови работни места – постоянни и временни, ще бъдат открити по силата на Рамково споразумение и 9 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Агенция по заетостта, подписани днес от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Лиляна Павлова.Общият размер на средствата за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ e 5 480 687 лв., от които 4 658 583,95 лв. се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие.Зам.-министър Павлова подчерта, че целта на Рамковото споразумение и на проектите е подобряване и модернизиране на инфраструктурата на дирекциите „Бюро по труда“ в рамките на 86 общини, попадащи в обхвата на градски ареали. Ще бъдат обновени и ремонтирани 40 дирекции „Бюро по труда“, разпределени в 9 проектни фиша, с които ще се финансира модернизацията на инфраструктурата и подобряване на тяхната визия. Към сградите, в които се помещават бюрата ще се осигури инфраструктура за равен достъп на групите в неравностойно положение, включително ромите.Освен реконструкцията, модернизацията и основен ремонти на самите сгради се предвиждат и мерки за постигане на енергийна ефективност. Ще бъде направено необходимото саниране на сградите, подмяна на дограми, газоснабдяване в зависимост от спецификата и мястото на сградите, внедряване на инсталации и съоръжения, основани на използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници.