Отговорност на съдружниците

Отговорност – като ЮЛ ООД отговаря пред кредиторите си за задълженията си със своето имущество. Съдружниците не носят отговорност пред дружествените кредитори с личното си имущество. Тяхната отговорност е само пред дружеството за изплащането или за внасянето на уговорената вноска. Ограничението и е до този размер. След като съдружникът направи вноската, тя е вече в имуществото, с което дружеството отговаря пред кредиторите си. Така трябва да се разбира законовата разпоредба, че всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството /чл. 113/. Не може да не се отбележи, че първоизточникът на тази разпоредба е по-ясен. Според него за задълженията на дружеството към кредиторите отговаря само дружественото имущество.