Отворени бяха ценовите оферти за строителството на автомагистрала „Тракия“

Днес в Министерство на отбраната, Комисията по процедурата за възлагане на обществена поръчка на  Автомагистрала “Тракия” Лот 2 “ отвори ценовите предложения на допуснатите участници. В присъствието на министъра на РРБ, заместник-министри, председателя на УС на АПИ, представители на участниците в процедурата, представители на неправителствени организации, вкл. Трансперанси интернешънъл и журналисти станаха ясни ценовите предложения на четири от осемте фирми, участващи в конкурса за строителство на Лот 2 на АМ «Тракия».
Най-ниската цена от 137 868 000 лева с ДДС, предложи Обединение «Магистрала Трейс». По реда на тяхното отваряне ценовите предложения са:
• «Терна» АД – 247 608 078 лева с ДДС
• ДЗЗД «Алпине – Холдинг Пътища» – 373 641 762 лева с ДДС
• Обединение «Магистрала Трейс» – 137 868 000 лева с ДДС
• «Актор» – 292 177 350 лева с ДДС.
Ценовите оферти на останалите участници не бяха отворени, тъй като комисията е счела, че не могат да продължат в този етап на процедурата поради констатирани съществени несъответствия и пропуски с изискванията на възложителя.
Съществената разлика в предложените оферти, налага да се поиска ценова обосновка от фирмата, предложила най-ниска цена. Обосновката се очаква да се предостави до средата на следващата седмица, а до края й се очаква комисията да е готова с предложението за изпълнител на поръчката.
До седмица след това протоколът на комисията и документацията ще бъдат разгледани от управляващия орган в лицето на МТ и едва след това възложителят АПИ може да пристъпи кам обявяване избора на изпълнител.