Оставяне на вашите вещи на отговорно пазене

За първи път си оставяте вещите на отговорно пазене? Тогава на вас предстои отрано да разберете целия процес. Предаване на имуществото си на отговорно пазене има своите особености, за които е необходимо да знае всеки потенциален клиент. Да допуснем, че вие сте избрали компания за отговорно пазене на вашите вещи. След, което трябва да дадете поръчка. На специалистите е нужно да съобщите обема и типа на имуществото, а също и желаният срок на съхранение. Тези два фактора основно зависят от цената на услугата. Консултантът ще изчисли, колко складово място ви е необходимо и ще ви състави количествено стойностна сметка.

Избере добре фирмата която ще носи отговорност за вещите ви и огледайте складовото помещение дали е добре защитено от бедствия, аварии и пожар. Имало е случай когато изгарят или се наводняват цели складове, след което се налага намесата на фирми за изхвърляне на стари мебели и вещи. За да не стигнете до абсирдната ситуация да ви изнесат вещите до депо за отпадъци с фирми за почистване на апартаменти и извозване на мебели от жилища и складове, потърсете наистина сигурен склад. Надежден склад може да разпознаете по няколко начина.

– Височина от земята;

– Противопожарна инсталация;

– Строителство с пожароустойчиви материали.

При предаване на вещите на отговорно пазене задължително се обръща внимание преди всичко на опаковката и разтоварването на вещите.Затова е нужно да се погрижите съвестно. Преди да оставите на склад имуществото си е нужно да опаковате максимално функционално всичко добре, като по възможност не използвайте цветен полиетилен и тиксо с логотипи. Задачата на опаковката в дадения случаи е да се съхрани вътрешното състояние на вещите.

Опаковането на вещите може да бъде извършено, както в «крайния пункт», така и в дома или в офиса преди извозването. Вторият вариант даже е за предпочитане: в този вариант има по-малка вероятност, вещите да бъдат повредени по пътя. В случаи на необходимост мебелите, техниката и всички други важни предмети за вас може да до опаковате в склада. Много често там могат да ви предоставят специална опаковка за дългосрочно съхранение. Така, за личните ви вещи с не голям размер (дрехи, посуда и др.) често се използват специални вакуумни пакети. Техниката се опакова в антистатична опаковка, за да се изключи попадане на прах.

Къде ще бъдат поставени вашите вещи? Това определят служителите в склада. Така, например, посудата, вазите и други предмети често се поставят на стелажи. За по-големите вещи се използват мобилни индивидуални контейнери. Те се отличават по размери, благодарение на което в контейнерите може да се съхранят даже мебели с не големи габарити. Всеки контейнер има свои номер и загубването на вещите е абсолютно невъзможна, като имуществото на различните собственици се съхранява в отделни отсеци. За всеки тип вещи се подбира най-добрия режим температура и влажност. Разбира се, това не е толкова принципно, ако вие оставяте на склад нови мебели. Но, понякога на съхранение се оставят и старинни картини, и антикварни статуетки. Където много високата или ниска температура е вредна даже за мебелите, а някои предмети могат да се разсъхнат или да се изметнат. За съхранение на продоволствени товари съществуват складове с особена система на терморегулация и даже с охладени камери.

Юридическата отговорност за съхранение на вещите предимно се оформят така: собственикът на имуществото и фирмата приемаща предметите на съхранение подписват договор на отговорно пазене. В него са фиксирани, както правата, така и задълженията на всяка една от страните. В частност, често се пропуска срока на съхранение и при какви условия ще бъдат съхранени вещите, какви услуги ще се предоставят на клиента, а също и реда на заплащане за тези услуги. В договора да бъде отразено и начина на връщане на вещите на клиента. Освен това на него му се дава право да проверява, оглежда и преброяване на вещите по време на съхранение.  В договора се указва, че фирмата няма права да продава вещите, поверени й на склад.Освен това, в документа се уговаря материалната отговорност на компанията, приемаща имуществото на склад.

-списъкът от нужните документи за сделката се променят в зависимост от типа на товара, пункта до неговото предназначение и множество други фактори;

– Характера на превозимите вещи (тяхното тегло, разновидност, обем и др.);

– Вид на използваните транспортни средства;

– Крайното място на доставка.

И накрая, няколко думи за парите. Даже тези хора, които са решили да сключат «договор на спокойствие», не винаги желаят плащане на пълната стойност на услугите. Затова те преднамерено занижават ценността на своето имущество, в резултат на което и намаляват общата сума. Да се постъпва така не е съвсем разумно. Ако вие сте готови да се разделите с част от своя доход, без икономия, в случаи на пожар, наводнение и др., ще получите не пълна компенсация, а само малка част.