Особености на търговския кредит

В условията на пазарно стопанство, когато фирмите могат да се съобразяват с конкуренцията и риска, повечето от сделките за продажба включват и кредита. Особеностите на продажбата определят и размера на кредита. Един от начините за получаване на кредит е задължението на клиента преди получаването на стоката да подаде и попълни търговска полица. Ако фирмата очаква клиентът по някаква причина да има нужда от кредит, той може да се споразумее със своята банка да акцентира срочната графа. Фирмата – износител, която се нуждае от по-голяма сигурност за плащането, може да се договори с клиента за неотменим акредитив – банката на клиента изпраща писмо, с което уведомява износителя, че е уредила кредита в негова полза. Когато фирмата продава продукция на клиент, който се оказва неспособен да плати – налага се т.нар.условна продажба. Стоката остава в продавача до окончателното разплащане.