Основни черти на фирмения банкрут

Основни черти на фирмения банкрут – банкрутът , означава край на съществуването на фирмата.При него се спират плащанията , но все не означава , че плащания няма да се осъществят.Според Алтман банкрута се предопределя от 5 коефициента ,които трябва непрекъснато да се следят.
1/ нетен производствен капацитет/ активи общо
2/ неразпределена печалба/активи общо
3/ доход преди плащането на лихви и данъци/ активи общо
4/ обща пазарна стойност на акциите/ счетоводна стойност на дълга
5/ продажби/ активи общо
Тези коефициенти определят т.нар. точка на банкрут (BS) – когато тя е над 2,99 фирмата не е застрашена от банкрут , а ако е по-малка от 1,81 фирмата е кандидат за фалит и ако е между тези 2 стойности тя в т.нар. сива зона и не може да се определи дали фирмата е преуспяваща или фалираща.