Основни правила на консолидацията

За да бъде включено при определянето на консолидираните дружеството трябва да отговаря на следните условия:
– дружеството майка трябва да упражнява в тези фирми правен контрол , финансова или икономическа дейност , участие в дадено „затворено дружество“
– активността на дружествата трябва да бъде еднаква или допълваща основната дейност на холдинга
– дружествата трябва да имат значителен дял в мащабите на групата