Осем кандидати искат да рекламират българския туризъм в Русия, Германия и Великобритания

Осем кандидати подадоха оферти за реклама на българския туристически продукт на пазарите в Германия, Русия и Великобритания. Офертите бяха отворени днес, 11 януари 2010 г.  в 14 часа в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Участниците в обществената поръчка са: нестопанска организация „Междурегионална фондация за устойчиво развитие на туризма“ – Русия, германската компания „Крос Уърлд“, рекламна агенция „Сорек Медиа“ – Русия, германската „Бест Вербеагентур“, „Мак Адвъртайзинг“ ООД,  консорциум между „Нойзи дизайн и реклама“ ООД и рекламна група „Таргет медия“, консорциум „Триас холдинг“ и обединение между „Медиа Консулта“ и „Крес“.  Част от компаниите участват с оферти за реклама на определени пазари, други – на всичките три пазара според проекта.

Обществената поръчка с предмет „Провеждане на рекламни кампании на целеви пазари Германия, Великобритания и Русия“ се финансира по линия на Оперативна програма „Регионално развитие“, мярка „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт“.

Ценовите оферти ще бъдат отворени допълнително на закрито заседание на комисията. Прогнозната стойност на поръчката е 6 467 000 лева.