Орешка

Clitocybe nebularis май — юни и август — септември
Расте пролет и есен във всички гори и поляни в доста големи количе­ства. У нас се среща по всички планини, покрити с гори: Витоша, Рила, Стара планина, Пирин, Родопите и др.
Шапката е пепелява или тъмнопепелява, покрита с пепеляв мъх и на пи­пане е суха и гладка. Месото е бяло. Пластинките са белезникави и гъсто подредени. Пънчето е нечисто бяло, гладко и прошарено с тънки жилчици.
Тя е месеста и здрава гъба. Приготовлява се готвена, маринована и су­шена. Берат се само младите гъби.
Няма отровен двойник, но може да се смеси с отровната ентолома (Entoloma lividum), която за разлика от нея има лоша миризма на развалено брашно, а пластинките й са широки и месесточервени.