Оражева сурогризка

Amanitopsis vaginata var. flava ю н и —о к т о м в р и
Хубава стройна гъба. Расте в широколистните гори, край храсталаците и полянките край тях, поединично и в малки групички по няколко. На земната повърхност се появява като малко продълговато бяло яйце и щом нарасне плодното тяло, то се пуква и от него излиза самата гъба.
Шапката отначало прилича на камбанка, а после се разтваря. По цвят тя е оранжевопортокалова, подобна на цвета на булката гъба, поради което често пъти я вземат за нея. Срещат се и екземпляри с тъмнокафяв цвят. Перифе­рията й е набраздена с гъсто подредени линийки, а месото е белезникаво, ко­жесто. Пластинките са с белокремав цвят, гъсто подредени и крехки. Пънчето е бяло, често пъти прошарено с кафяво очертани люспици, без пръстенче. В основата на пънчето има продълговати торбички.
Второкачествена гъба и не представлява интерес за консумация.
Няма отровен двойник.