Оптимизиране на съотношението между СК и привлечен капитал.

Изводи за финансовата и капиталовата структура:

  1. Стабилността на съвремените ТБ може да се постигне при позитивна капиталова структура и при негативна финансова структура.
  2. Позитивната капиталова структура означава, че дългосрочните капитали на банката трябва да се формират главно за сметка на собствени източници на ресурси.
  3. Негативната финансова структура означава, че в цялата съвкупност на банковите капитали трябва да преобладават чуждите капитали.
  4. Важно значение за авторитета и финансовата стабилност на банките има както цената на капитала, така и формирането и промените в стойността на СК.
  5. Цена на СК и управление на банковия капитал трябва да отразява средната цена на различните източници на капитал, които се използват, а не само цената на СК.

Трябва да се вземат предвид следните основни съставки и понятия при определяне на цената на капитала:

  1. Състав на капитала. Той се определя от четири елемента – заемите, депозитите, привилегираваните и обикновени акции.
  2. Цената на банковите заеми. Обикновено цената на заемите след данъка е = на цената на новото финансиране със заеми, което звема предвид възможността данъкът да бъде намален с лихвата.
  3. Цената на депозитите. При нормални условия цената на заемите и депозитите е ЛП на новия заем и новите депозити.
  4. Цената на капитала, мобилизиран чрез привилегированите акции. Тя се определя от % на възвръщаемостта, който акционерите очакват от една обикновена акиця.
  5. Дълговете и привилегированите акции са договорни задължения и имат лесно определима цена.