Определяне на митническата облагаема стойност

Митническата облагаема стойност се изчислява чрез вземане предвид производствените разходи  и печалбата на стоката. Митническата облагаема стойност е данъчната стойност при определяне на митните сборове. Юридическите лица трябва да представят митническа декларация, в която се посочва митническата облагаема стойност.  При определяне на митническата облагаема стойност чрез изчисление не трябва да се допуска:
за основа да се взема продажната цена на стоката в България.
Възприемането на по-голяма стойност, ако се получи алтернативност.
Определянето на фиктивни стойности.