Оперативно сътрудничество и общите задачи, свързани с изпълнението на Шенгенските критерии бяха обсъдени в Букурещ

Главният секретар на МВР главен комисар Калин Георгиев бе официален гост на честването на Деня на румънската полиция 25 март. Поканата за визитата е от генералния инспектор на Генералния инспекторат на румънската полиция главен кестор Петре Тоба

В рамките на посещението двамата полицейски ръководители проведоха работна среща. На нея са обсъдени конкретни въпроси от двустранното оперативно сътрудничество и предстоящите общи задачи, свързани с изпълнението на Шенгенските критерии. Двете страни отбелязяха със задоволство, че договорената и вече прилагана правно-нормативна рамка и форми на оперативно взаимодействие се основават на изграденото качествено ново доверие между партньорските служби на двете страни и на най-високите европейски професионални стандарти за полицейска дейност. В условията на премахнати вътрешни граници двете страни взаимно ще гарантират и осигуряват условия за изпълнението на задълженията по защитата на сигурността на гражданите и опазване на обществения ред. Ускореният обмен на информация и бързата реакция са възлови фактори за успеха на всяка полицейска акция – беше подчертано в хода на разговорите. За целта ще се изграждат и функционират съвместни полицейски екипи по изпълнение на конкретни задачи на територията на едната или на двете съседни държави.
По въпросите, свързани с двустранното сътрудничеството по укрепване на профисионалните стандарти и системите за вътрешна защита на полицейските служби и дейност, бяха разменени идеи межу главен комисар Калин Георгиев и генералните директори на Генерална дирекция „Антикорупция” и Генерална дирекция „Информация и вътрешна защита” на Министерството на администрацията и вътрешните работи на Румъния.
Главен комисар Калин Георгиев отправи покана към главен кестор Петре Тоба за скорошна визита в София.