Опака гъба,ентолома

Entoloma lividum юни — септември
Стройна и красива гъба. Расте край храсталаците, плетищата и пътищата. У нас се среща почти навсякъде.
В млада възраст шапката по средата е издута и ръбът й е подгъ­нат навътре, а при израстване той се обръща нагоре, така че пластин­ките се виждат, и оттам носи името си опака гъба. Цветът й е бледосивока-фяв или зеленикав. Пластинките имат розов, месест цвят. Разделени са доста една от друга и биват неправилни — големи и малки. Пънчето е бяло, цилин­дрично, доста дебело и без пръстенче. Миризмата е приятно брашненоподобна. Може да се смеси при гъбосъбиране с печурките и затова трябва особено внимание при събиране на последните — особено неотворените.