Омуртаг

Омуртаг е български владетел, син на хан Крум, управлявал  България от 814г. до 831г. Името Омуртаг има тюркски произход и означава планина/ връх.

След смъртта на хан Крум настъпва кратък период на политическа нестабилност. Омуртаг наследява баща си след кратки смутове в държавното управление. Ненадейната смърт на хан Крум оставя множество български войски в Тракия, защитаващи важни стратегически позиции. Поради тази причина Византийските войски се насочват към Българската граница. Българи и ромеи сключват мирен договор, който е изключително полезен за България, тъй като страната се нуждаела от мир. Войската била изморена, столицата Плиска все още била в развалини, а и империята вече не била заплаха за българите. Договорът бил сключен за период от 30 години и е спазван и от двете страни.

Преди всичко Хан Омуртаг ще остане в българската история със строителната си дейност, допринесла за развитието на Плиско-Преславската култура. Съхранени са редица извори (Чаталарски  и Търновски надписи) и мемориални надписи, свидетелстващи за възстановяването на Плиска, както и построяването на нов кански дворец с тронна палата и храм на Тангра. Освен това била построена алея с каменни колони с имената на завладените в Тракия градове. Построени били дворци и крепости по поречието на Дунав, както и кански резиденции в Търново и Чепеларе. Омуртаг оставя знаменития надпис „Човек и добре да живее — умира и друг се ражда, и нека роденият след него помни делата му“. Строителство в такива размери може да бъде осъществено единствено от икономически силна държава, а България очевидно е такава по онова време.