Омбудсманът и правото на петиция

За да бъдат институциите на ЕС по-близо до гражданите, в Договора за създаване на Европейския съюз е предвидена длъжността на омбудсмана. Той се назначава от Европейския парламент и има същия мандат като наго. Задачата на омбудсмана е да разглежда подадените пред него жалби срещу институциите и органи на ЕС. Жалба може да подаде всеки гражданин на ЕС и всяко лице или организация, които живеят или са установени в държава-членка на ЕС. Oмбудсманът се опитва да постигне разрешаване на проблема по взаимно съгласие на  подалия жалбата и съответната институция.

Друга важна връзка между гражданите и институциите на ЕС е правото на петиция до Европейския парламент, което е отредено на всяко лице, живеещо в държава-членка на ЕС.