Оловна сурогризка

Amanitopsis vaginata var. plumbea
ю н и—o к т o м в p и
Расте в широколистните гори и по-рядко в иглолистните, но повече се намира покрай храсталаците и поляните. Край тях се среща поединично и на малки групи.
Отначало върху почвата се показва продълговато яйце, което, като порасне, се разпуква и от него се показва плодното тяло.
Шапката отначало е кръгла, после плоска и понякога с парцалчета по нея от външното покривало. Цветът й е оловносив, а при застаряване на гъбата става по-светъл. Пластинките са бледокремави, гъсто подредени, крехки, чуп­ливи. Месото е кожесто. Ръбът на шапката е набразден с гъсто подредени линии. Пънчето е дълго, без пръстенче и прошарено с тъмнокафяви петна. В основата му остава продълговата торбичка.
Тази гъба не представлява почти никакъв интерес за консумация.
Няма отровен двойник.