ОДМВР-Смолян отчита най-ниска регистрирана престъпност в страната

Директорът на ГД “Криминална полиция” старши комисар Ангел Антонов присъства на отчет-анализа на дирекцията и даде много добра оценка за работата й през 2009 година

За 2009 г. ОДМВР-Смолян отчита най-ниска регистрирана престъпност в страната – 559,62 престъпления на 100 хил. души, което представлява коефициент близо 3 пъти по-малък от средния за страната. Същевременно дирекцията за поредна година е в челните места по разкриваемост на регистрираните престъпления – 72.73 %.
Спад спрямо 2008 г. бележат всички видове кражби. Именно престъпленията против собствеността обаче продължават да бъдат преобладаващи в структурата на криминалната престъпност. Регистрираните 347 деяния съставляват 48% от общия брой регистрирани престъпления на територията на областта.
През изминалата година съществен ръст бележат измамите – 19 спрямо 5 за 2008 г., като в по-голямата си част са извършени по телефона и са дело предимно на гастрольори. От тях 12 са разкрити.
През 2009 г. са регистрирани 3 грабежа, като 1 от тях е въоръжен. Всички разкрити.
272 са регистрираните общоопасни престъпления.  От тях 7 палежа, като 2 са разкритите. Регистрирани са 10 посегателства спрямо моторни превозни средства – разкрити 9. Има и 2 случая на използване на чужди регистрационни номера, които също са разкрити.
Регистрирани са 14 престъпления с наркотични вещества – 11 от тях, свързани с притежание, и 3 с отглеждане на наркотични вещества. 13 са разкрити.
През отчетния период тежките криминални престъпления срещу личността в областта имат инцидентен характер. Регистрирани са 2 убийства, които са разкрити.
Полицейската статистика сочи, че през 2009 г. е отчетен ръст в доказаните икономически престъпления в сравнение с 2008 г. – разкрити са общо 136 срещу 108 през предходната година, като 71 от тях са регистрирани през 2009 г.
Документните престъпления и тази година са сред водещите – 36. Нанесените щети от разкритите престъпления възлизат на над 1 млн. лв. Установените извършители на икономически престъпления са 123.
Сред значимите разкрити престъпления в областната дирекция през годината са 3 престъпления по чл.212, свързани с присвояване на значителни суми по програми, финансирани от ЕС, 3 престъпления по служба  и 1 документно престъпление, при които са  нанесени съществени щети  на бюджета.
Директорът на ГД “Криминална полиция” старши комисар Ангел Антонов даде много добра оценка за работата на ОДМВР-Смолян.
На годишния отчет-анализ присъства и областният прокурор Даниела Ангелова, която изрази задоволство от успешната съвместна работа на дирекцията и Областна прокуратура и от професионално и съвестно свършената работа от страна на разследващите полицаи. “Ние работим в екип и този екипен принцип даде много добри резултати” – подчерта тя.